Følg oss

Samlinger

Lydopptak

Hver søndag, klokken 16.00 møtes vi til gudstjeneste i Søren Zakariassens gate 14. Inngang på baksiden.

You can join us at "Baptistkirken" located at "Søren Zakariassens gate 14" every Sunday at 4:00pm. The entrance is on the rear side.

Nov 2017

Søndag 05. kl.16 Middagsgudstjeneste

Fredag 10. – Søndag Møtehelg med Chandrakant fra India.

Søndag 12. kl. 16 Gudstjeneste

Søndag 19. kl. 16 Gudstjeneste

Søndag 26. kl. 16 Gudstjeneste

Desember 2017

Søndag 03. kl. 16 Middagsgudstjeneste

Lørdag 9 kl. 10-12 Julefrokost -Filidelfia kirke

Søndag 10. kl. 16 Bibeltime

Søndag 17. kl. 16 Gudstjeneste

Søndag 24. kl. 16 GOD JUL – Julegudstjeneste

Vi Sees i 2018!

Velg en husgruppe nedenfor
etter lokale og språk.
🙂
Choose a biblestudy group below
by location and language.

Kvaløya

Språk: Norsk

Møtes hver onsdag kl. 19:30

Kontakt: Kurt Roger: 47907377

Bregneveien 12, 9016. Tromsø

Language: English

Meets every Friday at 6:30pm

Contact: Layi: 90287341

Sentrum Nord/North end of Downtown

Language: English

Meets every Wednesday at 7:00pm

Contact: Steve: 46237112

Tanya: 47674275

Milli: 48286771

Ørneveien 38, L: 201 9015

Language: English

Meets every Friday at 6:30pm

Contact: Yakubu: 96957651

Kristen Identitet

 • Vi er nye skapninger i Kristus og lemmer på hans legeme – som er menigheten han bygger. Vi tilhører Herren og hverandre.
 • Vi vil fokusere på Guds nådeverk i oss og formidle tro på hva Gud kan gjøre med og gjennom hverandre.
 • Vi vil ha en positiv og åpen holdning til alle kristne.
Les mer om visjonen og verdier vår.

Bibelen er Guds ord

 • I alle spørsmål vil vi la bibelen styre vår oppfatning og være avgjørende for hvordan vi lever.
 • Vi vil lese, studere, grunne og handle i tro på Guds ord i hverdagen, og la Guds ord få rikelig rom når vi samles.
Les mer om visjonen og verdier vår.

Fargerikt familieliv

 • Som kristne er vi ment til å stå sammen i Guds familie og uttrykke fellesskap og kjærlighet uavhengig av rase, kjønn, sivilstand eller alder.
 • Mennesker og relasjoner er viktigere enn bygg og aktiviteter.
 • Vi vil arbeide for å styrke ekteskap og familieliv, og tilrettelegge for barn og unges deltakelse i menighetslivet.
Les mer om visjonen og verdier vår.

Disippelskap og tjeneste

 • Jesus er Herre, og vi er hans disipler som er i en prosess av å lære og gjøre det Jesus har befalt oss.
 • Vi vil arbeide for å vinne nye troende, og hjelpe dem til å leve som Jesu disipler.
 • Vi vil ha en lærevillig og ansvarlig holdning overfor hverandre. Vi vil anerkjenne hverandres gaver og utrustning og bygge hverandre opp, så alle kan finne sin plass i menighet og samfunn.
Les mer om visjonen og verdier vår.

Ta kontakt med Kristent Fellesskap Tromsø:

Kristent Fellesskap Tromsø er et fellesskap av mennesker som tror på Jesus. Vi møtes jevnlig for å takke Gud, dele Guds ord og spise sammen. Hver søndag, klokken 16.00 møtes vi til gudstjeneste på Baptist Kirken ved Strandskillet 2. I tillegg er alle tilknyttet grupper forskjellige steder i byen. Disse gruppene møtes fast en gang i uken. Dersom du har lyst til å være med i fellesskapet, er du hjertelig velkommen! I så fall kan du ta kontakt med å bruke skjema ovenfor eller ringe:

Layi og Sarah Adekoya: 90287341

Kurt og Kari Bones: 41606824