Verdier og visjon 

 

Verdier – Kristent Fellesskap i Tromsø

  • Verdier sier noe om hva som er viktig og verdifullt for oss. Som kristne har våre verdier utgangspunkt i Gud. Det er som er viktig for Gud, er viktig for oss.
  • Verdier sier mest om hvordan vi lever troen ut i praksis, og er ikke en fullstendig redegjørelse for hva vi tror – troslæren. Denne ligger i bunnen og gir grunnlaget for verdiene.

Kristen identitet

 • Vi er nye skapninger i Kristus og lemmer på hans legeme – som er menigheten han bygger. Vi tilhører Herren og hverandre.
 • Vi vil fokusere på Guds nådeverk i oss og formidle tro på hva Gud kan gjøre med og gjennom hverandre.
 • Vi vil ha en positiv og åpen holdning til alle kristne

Bibelen er Guds ord

 • I alle spørsmål vil vi la bibelen styre vår oppfatning og være avgjørende for hvordan vi lever.
 • Vi vil lese, studere, grunne og handle i tro på Guds ord i hverdagen, og la Guds ord få rikelig rom når vi samles.

Hengivenhet

 • Gud lengter etter mennesker som vil leve et liv i hengivenhet og overgivelse til ham.
 • Bønn, lovsang og tilbedelse blir en naturlig del av livet.
 • Vi vil la Den Hellige Ånd få være vår personlige assistent som hjelper oss i hverdagen og når vi samles.

Fargerikt familieliv

 • Som kristne er vi ment til å stå sammen i Guds familie og uttrykke fellesskap og kjærlighet uavhengig av rase, kjønn, sivilstand eller alder.
 • Mennesker og relasjoner er viktigere enn bygg og aktiviteter.
 • Vi vil arbeide for å styrke ekteskap og familieliv, og tilrettelegge for barn og unges deltakelse i menighetslivet.

Disippelskap og tjeneste

 • Jesus er Herre, og vi er hans disipler som er i en prosess av å lære og gjøre det Jesus har befalt oss.
 • Vi vil arbeide for å vinne nye troende, og hjelpe dem til å leve som Jesu disipler.
 • Vi vil ha en lærevillig og ansvarlig holdning overfor hverandre. Vi vil anerkjenne hverandres gaver og utrustning og bygge hverandre opp, så alle kan finne sin plass i menighet og samfunn.

Utbredelse av Guds rike

 • Jesus befaler oss å gjøre alle folkeslag til disipler gjennom forkynnelsen av Guds rike og frigjørende og utrustende menighetsliv.
 • Vi ønsker å se Guds vekst på alle plan: Mangfoldiggjøring av disipler, cellegrupper, tjenester, menigheter og arbeid gjennom samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Som kristne ønsker vi å representere Guds rike i alle deler av samfunnet.

Visjon og oppdrag – Kristent Fellesskap i Tromsø

 

Overordnet visjon:

 • Hele jorden skal bli fylt av kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havets bunn

 

Det betyr:

 • Jesus ut til hvert menneske
 • Menigheten slik Gud vil ha den.
 • Samfunnet fylt av Guds rike og hans rettferdighet

 

Visjon for området vi bor i:

Guds plan og vilje for Tromsø og Nordkalotten er gjennomført, slik at:

 • Guds menighet i Tromsø er gjenreist til Guds standard slik at den lever i vekkelse og sunn vekst.
 • Et levende uttrykk av Guds menighet finnes i hver by og bygd – og menighetsplanting og samarbeid skjer på tvers av landegrensene
 • Samfunns- og næringslivs er preget av Guds rikes prinsipper og optimisme og Guds velsignelse rår.

 

Oppdrag:

Kristent Felleskap i Tromsø er til for å:

 • forkynne evangeliet til alle mennesker,
 • ta ansvar for nye troende,
 • utruste disipler
 • og plante ledere og menigheter i Nord og rundt omkring i verden.

 

 • Oppdrag i kort versjon: Vinne grunnfeste utruste plante