Søndager

Vi samles hver søndag klokken 16.00 i Pinsekirkens lokaler, Filadelfia. Adressen er Søren Zakariassens gate 14. Hjertelig velkommen!


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *